Priser

En plads hos "de små spirer" koster 8563,-
Der ydes tilskud fra kommunen til private pasningsordninger  under "fritvalgsordningen" som betyder at forældrene betaler 25% af prisen og kommunen betaler 75% af prisen. I Holbæk kommune gives der et max tilskud på 6113,- i 2019 det vil sige at egen betalingen er 2450,-. 

En kommunal dagplejeplads koster 2964,- Det vil sige du spare 514 kr. pr. måned. 514*11= 5654,- du sparer om året!

En vuggestueplads koster 4078 ,- Det vil sige du spare 1628 kr. pr. måned. 1628*11= 17908 ,- du spare om året! 


Tilskuddet bliver betalt månedsvis bagud og jeg skal betales månedsvis forud dvs at tilskud+egenbetaling skal indbetales senest 1 hverdag på min konto.( angivet i pasningsaftalen)


Der ydes søskende rabat på 50% af kommunen privat som kommunalt også hvis man har børn både kommunalt og privat.

Der ydes ikke ikke helt eller delvist friplads.

Der betales i 12 måneder

Ved manglende betaling kan pladsen opsiges uden varsel af mig!!

Prisstigning for den privatepasning meldes ud senest 1 måned før den træder i kraft. (oftest pr 1/1)

 
Hvad er jeg Godkendt til 
I min private dagpleje er jeg godkendt af Holbæk kommune til at passe 5 børn.

Kommunen fører tilsyn med min dagpleje både anmeldt og uanmeldt.
Tilsynspædagogen ser på hver enkelt barn og på samspil mellem børnene og mig og jeg kan søge råd og vejledning hos hende.

Jeg har tavshedspligt på samme måde som de kommunalt ansatte dagplejere.

Opsigelse
En skriftlig opsigelse skal udarbejdes og underskrives af forældre og mig, med 1 måneds varsel til den sidste hverdag i en måned.
Der skal gives skriftlig besked til pladsanvisningen så de kan stoppe udbetalingen af tilskud.
Der betales som normalt i opsigelses perioden.

Man kan ikke opsige sin plads pr 1 juli 

Pasningsaftalen kan opsiges med en kortere varsel, hvis både forældre og jeg er enige herom.

Misligeholdt pasningsaftale kan opsiges med dags varsel af mig.

Forsikring
I egen interesse, bør i forældre tegne en ansvar/ ulykkeforsikring på jeres barn, da jeg ingen erstatningspligt har, hvis legetøj mm, barnet evt. har haft med hjemmefra skulle blive væk eller gå i stykker. Gør dit barn skade på sig selv eller kommer til at volde skade på andre børn i dagplejen, er det din ansvar/ ulykkeforsikring der skal dække.