Jeanette Kristensen
Toftegårdsvej 1, kælderen
4350 Ugerløse
Tlf 21830829/ 43710403
Email: clasenkri@live.dk
Facebook

Åbningstider
Dagplejen har åbent 50,5 timer om ugen fordelt således:
Jeg skal dog gøre opmærksom på at du/I ikke må overstige 48 timer pr uge

Mandag-Torsdag 6:15-16:30
Fredag 6:15-15:45

Der kan ikke benyttes flextid.